Billing Inquiry | Enter account details on the field below

PAUNAWA

- Announcements -   Posted September 28, 2017 7:36 am

Upang mas mapaigi at maging episyente ang aming serbisyo, ang Baliwag Water District (BWD) ay magpapatutupad na ng Customer Service Queuing System simula sa araw ng Lunes, Oktubre 2, 2017. Ang mga konsesyonaryo na may nais na isangguni sa aming Customer Service staff ay kinakailangan na munang mag-register sa aming queuing booth na matatagpuan pagpasok ng Tanggapan. Kaalinsabay nito ay ang kaunting pagbagal sa oras ng pakikipag-transaksyon. Amin pong hinihingi ng paumanhin ang naturang bagay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-unawa at pagsuporta.