Billing Inquiry | Enter account details on the field below

News and Updates

Labing apat na lider mag-aaral na binubuo ng mga opisyal ng Aqua Warriors Society (AWS) at Youth for Environment Student Organization (YES-O) ng Tilapayong Elementary School kasama ang kanilang gurong tagapayo na si Gng. Casimira

Kaugnay ng pag-apruba sa Board Resolution No. 064 s. 2017 ng mga patnugot ng Baliwag Water District (BWD), lahat ng mga aplikante para sa new service connection ay kinakailangan ng magbayad ng kalahati o 50

Now on its 3rd year, Baliwag Water District (BWD) once again partnered with the Kapisanan ng mga Denstista sa Bulacan (KADEBU) in staging “Ikaway ang Buhay, Ingiti ang Tagumpay: A Day of Handwashing and Dental

Determined to be in the forefront on the fight towards water resources protection and preservation, Baliwag Water District (BWD) convened all the 23 local chapter of its Aqua Warriors Society (AWS), June 30, 2017 at